Sfx för Ukraina

Tre Sfx-utbildningar öppnar för ukrainska flyktingar!

Genom projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholm kan Sfx erbjuda tre av programmen för ukrainska flyktingar, till att börja med under 2023.

Du som har tillstånd enligt massflyktsdirektivet och har en yrkesbakgrund som Ingenjör, Arkitekt, Programmerare eller inom Vård kan söka till

Svenska för ingenjörer och arkitekter, SFINX i Järfälla
Svenska för programmerare, Sfx-IT i Tyresö