Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsorganisation Storsthlm, Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm. Svenska för yrkesutbildade är yrkespräglad läroplansenlig svenskundervisning i kombination med introduktion till hur yrkesområdet fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till adekvat anställning eller företagande. I dagsläget finns kurser för nio olika yrkesområden. Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen. Läs mer om våra Sfx-utbildningar nedan:

Sfx-utbildningar