Har du yrkeskompetens från ett annat land? Vill du snabbt lära dig svenska, validera din kompetens och börja arbeta?

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och ens yrke fungerar i Sverige. Du studerar tillsammans med andra från ditt yrkesområde. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande.

På vissa Sfx-utbildningar erbjuds praktik på en arbetsplats och chans att komplettera utbildningen på högskola eller gymnasium.

Sfx-kurserna börjar från olika svensknivåer. Både Sfi (svenska för invandrare) och SVA (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna.

Samma CSN-regler gäller som för vanliga kurser i Sfi och SVA.