Sfx-konceptet

Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län med syfte att ta tillvara nyanländas yrkeskompetens.

Kurserna utgör en skräddarsydd väg genom systemet och samlar alla pusselbitar som krävs för att eleverna så snart som möjligt ska få börja arbeta inom sitt yrkesområde.

Det innebär intensiv svenska med fokus på yrkesspråket, orienteringskurser med nödvändig omkringkunskap för att veta hur respektive yrke fungerar i Sverige och möjlighet att komplettera sin utbildning för svenska förhållanden på högskole- eller gymnasienivå.

Inom en del Sfx-utbildningar kan du också få möjlighet till praktik.

Sfx-kurserna har regionintag. Samtliga kommuner i länet har genom en avsiktsförklaring åtagit sig betala interkommunal ersättning för Sfx-studier.

Unikt kommunsamarbete

Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm och Kommunförbundet Stockholms län. Alla som bor i länet får söka kurserna.