Svenska för pedagoger

SFP, Stockholm

Plats

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA,
Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Krav: Lärarutbildning eller examen i ett eller flera ämnen som ger lärarbehörighet. EN (engelska) 4. Max 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället.
Antagning: var 9:e vecka. 2022: 3 januari (ansök senast 26 november 2021), 7 mars (ansök senast 7 februari), 9 maj (ansök senast 8 april). Antagning i nära samarbete med ULV (Utländska lärares vidareutbildning). Sökanden som bor i  kommun utanför Stockholms län bör söka genom att lämna in ansökan på vuxenutbildningen i sin hemkommun. OBS! Under pandemiperioden (Covid 19) kan plats ej garanteras då söktrycket kan bli mycket högt.

Längd/omfattning

Samtliga kurser motsvarar ca 18 månader. Undervisning främst alla förmiddagar men även eftermiddagar. Projektarbeten och studiebesök. (De grundläggande kurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete www.sifa.stockholm.se).

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3.
Yrkesinriktat innehåll: 20 % yrkestimmar (t o m Sva Grund, sedan individuellt) med kunskap om svenska skolan, värdegrund, didaktik, betyg och bedömning. Auskulterande praktik. Studiebesök, fältstudier, gästföreläsare, individuell kartläggning, utbyte med ULV mm.