Svenska för pedagoger

SFP, Stockholm

Plats

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA,
Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Krav: Lärarutbildning eller examen i ett eller flera ämnen som ger lärarbehörighet. EN (engelska) 4. Utbildningen är främst för personer med max ca 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället, men det går bra att ansöka även för den som bott i landet längre än tre år.
Antagning: var 9:e vecka. Kommande starter 2022:
15 augusti (ansök senast 11 juli),
17 oktober (ansök senast 12 september).
Antagning i nära samarbete med ULV (Utländska lärares vidareutbildning). Sökanden som bor i  kommun utanför Stockholms län bör söka genom att lämna in ansökan på vuxenutbildningen i sin hemkommun.

Längd/omfattning

Samtliga kurser motsvarar ca 18 månader. Undervisning främst alla förmiddagar men även eftermiddagar. Projektarbeten och studiebesök. (De grundläggande kurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete www.sifa.stockholm.se).

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3.
Yrkesinriktat innehåll: 20 % yrkestimmar (t o m Sva Grund, sedan individuellt) med kunskap om svenska skolan, värdegrund, didaktik, betyg och bedömning. Auskulterande praktik. Studiebesök, fältstudier, gästföreläsare, individuell kartläggning, utbyte med ULV mm.