Svenska för pedagoger

SFP, Stockholm

Plats

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA,
Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Krav: Lärarutbildning eller examen i ett eller flera ämnen som ger lärarbehörighet. EN (engelska) 4. Utbildningen är främst för personer med max ca 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället, men det går bra att ansöka även för den som bott i landet längre än tre år.
Antagning: var 9:e vecka. Kommande starter 2024:
6 maj (ansök senast 11 mars – 14 april)
12 augusti (ansök 13 maj – 9 juni)
14 oktober (ansök 19 augusti – 15 september)
Antagning i nära samarbete med ULV (Utländska lärares vidareutbildning). Sökanden som bor i  kommun utanför Stockholms län bör söka genom att lämna in ansökan på vuxenutbildningen i sin hemkommun.

Längd/omfattning

Samtliga kurser motsvarar ca 18 månader. Sfi C + D, Sva Grund 3 + 4: 100% studietakt, undervisning alla förmiddagar + enstaka eftermiddag. Sva 1+2: 75% studietakt, undervisning främst eftermiddag må-to + enstaka förmiddagar. Sva 3: 50% studietakt, undervisning eftermiddagar må-to. Projektarbeten och studiebesök. (Språkkurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete eller annan heltidssysselsättning).

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3.
Yrkesinriktat innehåll: 20 % yrkestimmar (t o m Sva Grund, sedan individuellt) med kunskap om svenska skolan, värdegrund, didaktik, betyg och bedömning. Auskulterande praktik. Studiebesök, fältstudier, gästföreläsare, individuell kartläggning, utbyte med ULV mm.