Svenska för programmerare

Sfx-IT, Tyresö

Plats

C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux,
Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö

Antagning

Krav: Programmeringskunskaper, exempelvis Bachelor- eller Master-examen eller annan certifiering i programmeringsinriktat IT-ämne. Kunskaper i engelska.
Antagning: 4 ggr/år för alla undervisningsformer. Kommande kursstarter:
20 mars (ansök senast 5 mars),
7 augusti (ansök senast 23 juli)
16 oktober (ansöksenast 1 oktober).

Längd/omfattning

2-6 studieperioder (en period motsvarar 10 veckor). Du kan välja mellan två studieformer: Dagtid med fjärrlektioner och självstudier eller kvällstid med en fjärrlektion/vecka och självstudier. Vissa prov som nationella prov görs på plats på skolan.

Innehåll

Svenska: SFI C – Sva grund. Om du hinner avsluta Sva grund har du möjlighet att studera Sva på gymnasial nivå.
Yrkesinriktat innehåll: Programmeringskurser samt certifieringskurser i olika programmeringsspråk. CV-konstruktion, gästföreläsare, intervjuträning, IT-rekryteringsevents. Viss möjlighet till praktik på IT-företag.