Svenska för programmerare

Sfx-IT, Tyresö

Plats

C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux,
Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö

UKRAINSKA medborgare med tillstånd enligt massflyksdirektivet välkomna till Sfx-IT!

Antagning

Krav: Programmeringskunskaper, exempelvis Bachelor- eller Master-examen eller annan certifiering i programmeringsinriktat IT-ämne. Kunskaper i engelska.
Antagning: 4 ggr/år för alla undervisningsformer. Kommande kursstarter:
5 augusti (ansök 15 april – 8 juli)
14 oktober (ansök 11 juni – 16 september)

Längd/omfattning

2-6 studieperioder (en period motsvarar 10 veckor). Du kan välja mellan två studieformer: Dagtid med fjärrlektioner och självstudier eller kvällstid med en fjärrlektion/vecka och självstudier. Vissa prov som nationella prov görs på plats på skolan.

Innehåll

Svenska: SFI C – Sva grund. Om du hinner avsluta Sva grund har du möjlighet att studera Sva på gymnasial nivå.
Yrkesinriktat innehåll: Orienteringskurs där du har möjlighet att validera dina programmeringskunskaper samt skapa ett programmeringsprojekt utifrån dina egna kunskaper för att öva på yrkessvenskan samt få mer kunskap om arbetsmarknaden inom IT och tech-branschen i Sverige.
Valbara kurser: Programmering 1 och 2 samt Webbutveckling 1 och 2.
Det finns möjlighet att få hjälp med CV-konstruktion och intervjuträning, vi arbetar kontinuerligt för att bjuda in gästföreläsare och vara med olika events med fokus på jobb inom IT.