Foto: Kamilla Kraczkowski

Svenska för entreprenörer

SFE, Botkyrka

Plats

Botkyrka Vuxenutbildning,
Gröndalsvägen 20, 147 85 Tumba.

Antagning

Krav: Studievana, intresse eller erfarenhet av företagande eller entreprenörskap. Sökande skall vara på Sfi C-nivå (sökande som genomgått Sfi B ska uppvisa detta betyg).
Antagning: Var 10:e vecka. Kommande starter 2024:
18 mars, 5 augusti, 14 oktober.

Längd/omfattning

Max 12 månader beroende på Sfi-nivå vid start.
Ca 20 timmar/vecka (flexibelt).

Innehåll

Svenska: Sfi C, D + Sva Grund.
Yrkesinriktat innehåll: Studiebesök på företag och mässor. Gruppdiskussioner, projektarbeten, workshops.
Stöd att utveckla affärsidé tillsammans med affärscoach, och de andra deltagarna, för att stå redo att starta företag eller lyfta nuvarande verksamhet till nästa nivå. Coachning och hjälp att ta fram affärsplan, hitta strategier för att på ett effektivt sätt få fram budskap, ta del av seminarier och föreläsningar med experter, företag och myndigheter samt tillgång till ett stöttande professionellt nätverk för entreprenörskap och företagsresa.