Foto: Kamilla Kraczkowski

Svenska för entreprenörer

SFE, Botkyrka

Plats

Botkyrka Vuxenutbildning,
Gröndalsvägen 20, 147 85 Tumba.

Antagning

Krav: Studievana, intresse eller erfarenhet av företagande eller entreprenörskap. Sökande skall vara på Sfi C-nivå (sökande som genomgått Sfi B ska uppvisa detta betyg).
Antagning: Var 5:e vecka. Kommande starter 2022: 7 februari, 14 mars, 19 april, 23 maj, 1 augusti, 5 september, 10 oktober, 14 november.

Längd/omfattning

Max 12 månader beroende på Sfi-nivå vid start.
Ca 20 timmar/vecka (flexibelt).

Innehåll

Svenska: Sfi C, D + Sva Grund.
Yrkesinriktat innehåll: Varje 5 veckors period har ett tema med föreläsare från näringsliv, myndigheter och organisationer. Studiebesök på företag och mässor. Starta eget kurs genom Nyföretagarcentrum. Gruppdiskussioner, projektarbeten, workshops och seminarier. Vi samarbetar med Start Up Stockholm kring rådgivning och seminarier kopplat till företagande. Du får hjälp att ta fram en affärsplan och får en mentor som stöttar dig i ditt entreprenörskapMentorskap ordnas i samarbete med organisationen Nema problema.