Foto: Nobina
- Sembra på bilden är förare hos Nobina

Svenska för bussförare

SFB, Tyresö

Plats

C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux,
Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö

Antagning

Krav: Avklarad SFI C. Svenskt B-körkort. Fyllt 23 år. God körvana och tidigare erfarenhet av bussföraryrket eller för dig som vill arbeta som bussförare och har erfarenhet av annan yrkestrafik.

Antagning: 4 ggr/år. Nästa start: 9 januari 2023, (ansök senast 18 december 2022).

Längd/omfattning

20-40 veckor beroende på språknivå vid start. Förbereder för efterföljande bussförarutbildning hos något av länets bussbolag. Heltid, dagtid, ca 24 lärarledda timmar/vecka varav hälften är på plats på skolan och hälften är via fjärrlektioner + självstudier. Berättigar till studiemedel från CSN.

Innehåll

Svenska: Sfi D och Sva Grund + yrkessvenska, facktermer.
Yrkesinriktat innehåll: Körning i simulator för buss, trafikteori (B och D),  service och bemötande, kommunikation, datakunskap, arbetsmiljö och ergonomi, teknik, miljömedvetenhet, teori inför YKB-prov, studiebesök i bussdepå. Extena föreläsare från bussbolag, facklig infomation.  CV-skrivning och intervjuteknik.