Foto: Nobina
- Sembra på bilden är förare hos Nobina

Svenska för bussförare

SFB, Tyresö OBS! Det går just nu inte att söka till SFB, utbildningen söker ny anordnare.

Plats

OBS! Utbildningen på paus från höst 2023
C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux,
Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö

Antagning

Krav: Avklarad SFI C. Svenskt B-körkort. Fyllt 23 år. God körvana och tidigare erfarenhet av bussföraryrket eller för dig som vill arbeta som bussförare och har erfarenhet av annan yrkestrafik.

Antagning: 4 ggr/år. Inga fler starter i Tyresö. Utbildningen söker ny anordnare.

Längd/omfattning

20-40 veckor beroende på språknivå vid start. Förbereder för efterföljande bussförarutbildning hos något av länets bussbolag. Heltid, dagtid, ca 24 lärarledda timmar/vecka varav hälften är på plats på skolan och hälften är via fjärrlektioner + självstudier. Berättigar till studiemedel från CSN.

Innehåll

Svenska: Sfi D och Sva Grund + yrkessvenska, facktermer.
Yrkesinriktat innehåll: Körning i simulator för buss, trafikteori (B och D),  service och bemötande, kommunikation, datakunskap, arbetsmiljö och ergonomi, teknik, miljömedvetenhet, teori inför YKB-prov, studiebesök i bussdepå. Extena föreläsare från bussbolag, facklig infomation.  CV-skrivning och intervjuteknik.