Svenska för lastbilsförare

SFL, Stockholm

Plats

Stockholms Transport- och Fordonstekniska gymnasium, STFG,
Kungens Kurvaleden 4, 141 75 Kungens Kurva.

Antagning

Krav: Godkänt betyg från Sfi C- eller D-nivå, eller motsvarande kunskaper, (men inte ha slutfört Sva Grund). Erfarenhet av att köra tung lastbil. Svenskt B-körkort.
Språktest, intervju och körprov med tung lastbil.
Antagning: 2 ggr/år vid terminsstart.
Vårtermin 2023: 9 januari – 22 juni (ansök senast 25 november 2022),
Höstterminen 2023 7 augusti – 21 december (ansök senast 11 juni).

Längd/omfattning

20-21 veckor/en termin. 29 lärarledda timmar/vecka.
13 timmar körträning + 2 timmar i simulator.

Innehåll

Svenska: Orienteringskurs i yrkessvenska ÅV1ORI21gLB, betyg G – IG ges.
Sfi C och/eller D enligt individuell plan.
Yrkesinriktat innehåll: 800 gymnasiepoäng: Godshantering 100 p ÅV1GOD1LB, Godstrafik 200 p ÅV1GODoLB, Hantering av varor och gods 200 p ÅV1HAToLB, Yrkestrafik 300 p ÅV1YRK1LB Truckförarutbildning A, B + D. Övningskörning lastbil. 1 – 2 veckors praktik på åkeri. Grundläggande ADR-utbildning (transport av farligt gods). Förbereder för YKB (Yrkeskompetensbevis).