Svenska för lastbilsförare

SFL, Stockholm

Plats

Stockholms Transport- och Fordonstekniska gymnasium, STFG,
Kungens Kurvaleden 4, 141 75 Kungens Kurva.

Antagning

Krav: Godkänt betyg från Sfi C- eller D-nivå (men inte ha slutfört Sva Grund). Erfarenhet av att köra tung lastbil. Svenskt B-körkort. Språktest, intervju och körprov med tung lastbil.
Antagning: 2 ggr/år vid terminsstart. Kursperiod HT 2021: 9 augusti – 22 december, antagning avslutad. VT 2022: 9 januari – 22 juni, sista ansökningsdatum, 20 november 2021, tester/validering v. 48-49.

Längd/omfattning

20-21 veckor/en termin. 29 lärarledda timmar/vecka.
13 timmar körträning + 2 timmar i simulator.

Innehåll

Svenska: Orienteringskurs i yrkessvenska ÅV1ORI21gLB, betyg G – IG ges.
Sfi C och/eller D enligt individuell plan.
Yrkesinriktat innehåll: 800 gymnasiepoäng: Godshantering 100 p ÅV1GOD1LB, Godstrafik 200 p ÅV1GODoLB, Hantering av varor och gods 200 p ÅV1HAToLB, Yrkestrafik 300 p ÅV1YRK1LB Truckförarutbildning A, B + D. Övningskörning lastbil. 1 – 2 veckors praktik på åkeri (ej under rådande pandemi). Grundläggande ADR-utbildning (transport av farligt gods). Förbereder för YKB (Yrkeskompetensbevis).