Sfx integritetspolicy

Vilka vi är

Sfx.se drivs av Stockholms län. Personuppgiftsansvarig hos Sfx är Katarina Stiessel Fonseca, Katarina.Stiessel.Fonseca@jarfalla.se.

Om cookie-filer

Den här webbplatsen använder cookies men sparar inga personliga uppgifter. Vid godkännande av cookies på Sfx.se placeras följande cookies i din webbläsare:

 • Cookies från Sfx:
  • cookie_notice_accepted: Upphör efter 1 månad. Används för att hålla reda på om du svarat i rutan som dyker upp i botten om du godkänner användande av cookies på webbsidan. Detta för att du ska slippa svara igen vid nästa besök.
  • googtrans: Upphör efter du stängt din webbläsare. Om du använder språkväxlaren i sidhuvudet och väljer ett annat språk, så sparas en cookie för att hålla reda på ditt val under besöket.
 • Cookies från Google Analytics:
  • _ga: Upphör efter 2 år. Flera varianter av denna med olika namn kan placeras. Dessa används för besökarstatistik.

Vad är en cookie?

En cookie är en fil som sparas bland din webbläsares filer när du besöker en hemsida. Den kan spara information så som vilka sidor du har besökt, vilket språk du har valt eller andra val och inställningar du har gjort på hemsidan. Detta för att göra din upplevelse av webbplatsen smidigare. Om statistiktjänster används som placerar cookies, så kan dessa användas av hemsidans ägare för att se vilket innehåll som är mest populärt och bättre rikta in sin marknadsföring.

Avvisa eller radera cookies

Om du inte vill använda cookies eller vill radera dem som är placerade av vår webbplats så följer instruktioner för detta nedan. Genom att neka eller rensa cookies på Sfx.se så kan din upplevelse på webbplatsen påverkas negativt. Till exempel så visas inte språkväxlaren i sidhuvudet alls om inte cookies är godkända. Nedan följer länkar till respektive webbläsares instruktioner för hur du avvisar eller raderar cookies:

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Opera (engelska)
Safari, iPhone, iPad eller iPod Touch
Google Chrome Android

Sfx värnar om din integritet

Det är viktigt för oss att du har förtroende för hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. Vi följer alltid såväl dataskyddsförordningen (GDPR) som all annan lagstiftning som gäller hantering av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgift?

Behandling av personuppgifter omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempel på personuppgifter är:

 • namn
 • personnummer
 • postadress
 • e-postadress
 • bankuppgifter (exempelvis vid utbetalning av arvoden)
 • fotografi (om personen på bilden går att identifiera eller är inköpt från bildbyrå eller liknande).

Vilka personuppgifter behandlar Sfx och varför?

Besökarstatistik

Vid godkännande av cookies samlar vi in följande:

 • Statistik om dig som besökare:
  • Google Analytics: Besökarstatistik, till exempel om du hittade hit genom att Googla eller genom en länk i sociala medier. Vi kan se vilka sidor en besökare från din IP-adress har besökt och om du är en återkommande eller ny besökare på sidan.Google:s integritestpolicy
 • Vid kontakt via e-post: E-postadress, namn och annan information som lämnats i meddelandet. Detta för att kunna svara med relevant information.

Namn och kontaktinformation vid kontakt via e-post

När du mailar någon person som arbetar med Sfx-utbildningarna gäller den kommunens eller den verksamhetens personuppgiftspolicy.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Till vem kan Sfx lämna ut dina uppgifter?

Sfx kan lämna ut anonyma data om besökares webbläsare till tekniska partners för att felsöka hemsidans funktionalitet. Som exempel skulle det kunna vara om en besökare kontaktar Sfx med problem på hemsidan och tekniker tar fram vilken sorts webbläsare som besökaren har använt under besöket, för att kunna återskapa och åtgärda problemet.

Hur länge lagrar Sfx dina personuppgifter?

Uppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att Sfx ska kunna fullgöra de uppgifter som följer av dess verksamhet.

Vilka rättigheter har du?

 • Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Du kan dessutom begära att få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan begära rättelse om vi behandlar dina personuppgifter felaktigt.
 • Du kan också i vissa situationer begära överföring av personuppgifter eller begära begränsad behandling.
 • Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära radering av dina personuppgifter.
 • Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du gör en sådan invändning får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om vi kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Hur gör jag för att få reda på vilka personuppgifter som behandlas?

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Sfx ska du kontakta Sfx personuppgiftsansvarig Katarina Stiessel Fonseca, på e-post Katarina.Stiessel.Fonseca@jarfalla.se

Sfx skickar ditt registerutdrag till din e-postadress.

Om du anser att Sfx behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du lämna klagomål till Datainspektionen:
e-post: datainspektionen@datainspektionen.se
tfn: 08–657 61 00