För anordnare

Sfx Prislista

Här kan du se vad kostnaden är per månad för respektive Sfx-utbildning:

Prislista Sfx 2021

Möten för Sfx-anordnare 2020

Sfx-Anordnarträffar 2021: 15 februari, 17 maj, 13 september, 15 november.

Sfx-Admin.möten 2021: 26 februari,  23 april, 17 september, 19 november.

Sfx-lärardag: VT 2021, 19 april, värd: SU – forskarna bakom studien ”Hur når vi Sfx 2.0?”