För anordnare

Sfx Prislista

Här kan du se vad kostnaden är per månad för respektive Sfx-utbildning:

Prislista Sfx 2019

Möten för Sfx-anordnare 2020

Anordnarträffar: 2 mars, 18 maj, 14 september, 16 november.

Sfx-admin.möten: 7 februari,  15 maj, 18 september,
27 november.

Sfx-lärardag: VT 2020 värd: SIFA