För anordnare

Sfx Prislista

Här kan du se vad kostnaden är per månad för respektive Sfx-utbildning:

Prislista Sfx 2022

Möten för Sfx-anordnare 2022

Sfx-Anordnarträffar 2022: 16 februari, 4 maj, 22 september, 16  november.

Sfx-Admin.möten 2022: 18 februari, 13 maj, 23 september, 18 november.