För anordnare

Sfx Prislista

Här kan du se vad kostnaden är per månad för respektive Sfx-utbildning:

Prislista Sfx 2024

Möten för Sfx-anordnare 2022

Sfx-Anordnarträffar 2024: 29 januari, 14 mars, 25 april, 20 maj.

Sfx-Admin.möten 2024: 9 februari, 26 april, 13 september, 15 november.