Storsthlm

Storsthlm är en medlemsorganisation för kommunerna i Stockholms län Samtliga kommuner i länet har ingått en överenskommelse för att arbeta regionalt med Sfx. Kommunerna har därmed förklarat sin avsikt att finansiera studieplatser för sina invånare som behöver studera inom Sfx. Storsthlm förvaltar överenskommelsen som reglerar regional samverkan och interkommunala åtaganden för Sfx. Överenskommelsen omfattar även kriterier för de utbildningar som kan ingå i Sfx samt beslutsgången för att inrätta nya utbildningar.   Förvaltningen av överenskommelsen innebär att Storsthlm återkommande ser över hur samverkan fungerar, bedömer förändringsbehov, följer upp kvalitet med mera. Förvaltningen sköts inom Storsthlms kansli med stöd av utbildningsanordnare, förvaltningsledningar, förbundsdirektör och strategiska nätverk. Läs nuvarande överenskommelse här. Ansöka om att starta ny Sfx-utbildning via Storsthlm