Svenska för vårdutbildade

SFV i Tyresö OBS! UTBILDNINGEN SFV ÄR PAUSAD, SÖKER NY ANORDNARE

Plats

C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux,
Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö.

Antagning

Krav: Vårdutbildning på gymnasial nivå, ungefär motsvarande svensk undersköterskeutbildning. Påbörjad SFI C eller motsvarande. Om du har ett utlåtande från UHR, eller Socialstyrelsen, för din vårdutbildning ska detta bifogas ansökan. Annars bör du ansöka om detta hos uhr.se. Ansökan är kostnadsfri.
Antagning: Utbildningen är pausad f o m januari 2024. Ingen aktuell antagning!

Längd/omfattning

2-8 studieperioder (individuellt upplägg). En period motsvarar 10 veckor. Heltidsstudier på dagtid i Tyresö.

Innehåll

Svenska: SFI C till SVA grund delkurs 4. Möjlighet finns att studera även SVA 1 och 2.
Yrkesinriktat innehåll: Omvårdnad 1 och 2. APL omfattande 4 veckor i kombination med kurserna i Omvårdnad ingår. Studiebesök. Föreläsningar med externa föreläsare från vårdbranschen. Nätverkande för kontakter med vårdbranschen. Samhällskunskap med inriktning mot hur undersköterskeyrket fungerar i Sverige och vad som styr och påverkar det. Specialpedagogiskt stöd och stöd i digital kompetens. Vägledning för fortsatt kompetensutveckling t.ex. mot sjuksköterskeyrket.