Svenska för vårdutbildade

SFV i Tyresö

Plats

C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux,
Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö

Antagning

Krav: Minst motsvarande svensk undersköterskeutbildning. Betyg i SFI C eller motsvarande. Om du har ett utlåtande från UHR, eller Socialstyrelsen, för din vårdutbildning ska detta bifogas ansökan. Annars bör du ansöka om detta hos uhr.se. Ansökan är kostnadsfri.
Antagning: 2 ggr/år. Nästa planerade kursstart 17 oktober 2022,  (ansök senast 7 oktober).

Längd/omfattning

2-6 studieperioder (individuellt upplägg). En period motsvarar 10 veckor. Heltidsstudier på dagtid i Tyresö.

Innehåll

Svenska: SFI D till SVA grund delkurs 4. Möjlighet finns att studera även SVA 1 och 2.
Yrkesinriktat innehåll: Omvårdnad 1 och 2. APL omfattande 4 veckor i kombination med kurserna i Omvårdnad ingår. Studiebesök. Föreläsningar med externa föreläsare från vårdbranschen. Nätverkande för kontakter med vårdbranschen. Samhällskunskap med inriktning mot hur undersköterskeyrket fungerar i Sverige och vad som styr och påverkar det. Specialpedagogiskt stöd och stöd i digital kompetens. Vägledning för fortsatt kompetensutveckling t.ex. mot sjuksköterskeyrket.