Svenska för ingenjörer och arkitekter

SFINX, Järfälla och Stockholm

Två platser

Järfälla Lärcentrum, Bas Barkarby, Bällstaågatan 18, 17745 Järfälla

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Järfälla:
Krav: Ingenjörsexamen eller arkitektexamen. Obligatoriskt informations- och intervjumöte ca en vecka före start.
Antagning: 2023: 7 augusti (ansök 4 april – 16 juli).

Stockholm:
Krav:
Ingenjörsexamen eller arkitektexamen, kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 – testar kunskaper, betyg krävs ej. Utbildningen är främst för personer med max ca 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället, men det går bra att ansöka även för den som bott i landet längre än tre år.
Antagning: 2023: 6 mars (ansök senast 3 februari), 16 oktober (ansök senast 1 september).
Sökanden som bor i kommun utanför Stockholms stad bör söka genom att lämna in ansökan på vuxenutbildningen i sin hemkommun.

Längd/omfattning

Järfälla:
Individuellt, max 18 månader. Undervisning främst alla förmiddagar men även vissa eftermiddagar. Lektioner, projektarbeten och studiebesök.

Stockholm: Individuellt, max 18 månader. Sfi C + D, Sva Grund 3 + 4: 100% studietakt, undervisning alla förmiddagar + enstaka eftermiddag. Sva 1+2: 50% studietakt, undervisning främst eftermiddag må-to + enstaka förmiddagar. Sva 3: 50% studietakt, undervisning eftermiddagar må-to. (Språkkurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete eller annan heltidssysselsättning www.sifa.stockholm.se).

Innehåll

Järfälla:
Svenska: Sfi C – Sva 3
Yrkesinriktat innehåll: Sfinx Järfälla arbetar tematiskt med språkinlärning t.ex. Teknik i hemmet, Energi och uppvärmning, Kontakt och kommunikation. 2-3 studiebesök/månad bl.a. på ingenjörsarbetsplatser (reducerat under pandemiperiod – Covid 19). Ger tips om rekryteringsevent. Sfinxelever kan söka till mentorsprogrammet hos Sveriges Ingenjörer och den som har betyg i SFI D kan auskultera på KTH.

Stockholm:
Svenska: Sfi C – Sva 3
Yrkesinriktat innehåll: Kommunikation i arbetslivet, muntliga och skriftliga presentationer. Studiebesök på arbetsplatser för ingenjörer. Sfinxelever kan söka till mentorsprogrammet hos Sveriges Ingenjörer och den som har betyg i SFI D kan auskultera på KTH.