Svenska för ingenjörer och arkitekter

SFINX Stockholm

Plats

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Krav: Ingenjörsexamen eller arkitektexamen, kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 – testar kunskaper, betyg krävs ej.
SFINX är i första hand för personer som inte varit folkbokförda i Sverige mer än ca 4 år vid start från början, i Sfi C-kurs. I mån av plats, och vid hemkommunens godkännande, kan även en person som varit något längre i Sverige ha möjlighet att antas till SFINX.
Antagning 2024:
12 augusti (ansök 13 maj – 9 juni)
14 oktober (ansök 19 augusti – 15 september).
Sökanden som bor i kommun utanför Stockholms stad bör söka genom att lämna in ansökan på vuxenutbildningen i sin hemkommun.

Längd/omfattning

Individuellt, max 18 månader. Sfi C + D, Sva Grund 3 + 4: 100% studietakt, undervisning alla förmiddagar + enstaka eftermiddag. Sva 1+2: 50% studietakt, undervisning främst eftermiddag må-to + enstaka förmiddagar. Sva 3: 50% studietakt, undervisning eftermiddagar må-to. (Språkkurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete eller annan heltidssysselsättning www.sifa.stockholm.se).

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3
Yrkesinriktat innehåll: Kommunikation i arbetslivet, muntliga och skriftliga presentationer. Studiebesök på arbetsplatser för ingenjörer. Guidning till mentorsprogram och efter betyg i SFI D kan SFINX-elever auskultera vid vissa kurser på KTH och få introduktion av KTH-studentservice.