Svenska för ingenjörer och arkitekter

SFINX, Järfälla och Stockholm

Två platser

Järfälla Lärcentrum i Jakobsberg, Mälarvägen 2, 177 41 Järfälla.

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Järfälla:
Krav: Ingenjörsexamen eller arkitektexamen. Obligatoriskt informations- och intervjumöte ca en vecka före start.
Antagning: 27 januari 2022 (ansök senast 15 december 2021). Intervju- och infomöte 20 januari 2022.

Stockholm:
Krav:
Ingenjörsexamen eller arkitektexamen, kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 – testar kunskaper, betyg krävs ej. Max 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället.
Antagning: 18 oktober 2021 (ansök senast 10 september). 7 mars 2022 (ansök senast 7 februari). Sökanden som bor i kommun utanför Stockholms stad bör söka genom att lämna in ansökan på vuxenutbildningen i sin hemkommun. OBS! Under pandemiperioden (Covid 19) kan plats ej garanteras då söktrycket kan bli mycket högt i Stockholm.

Längd/omfattning

Järfälla och Stockholm:
Individuellt, max 18 månader. Undervisning främst alla förmiddagar men även eftermiddagar. Lektioner, projektarbeten och studiebesök.

Innehåll

Järfälla:
Svenska: Sfi C – Sva 3
Yrkesinriktat innehåll: Sfinx Järfälla arbetar tematiskt med språkinlärning t.ex. Teknik i hemmet, Energi och uppvärmning, Kontakt och kommunikation. 2-3 studiebesök/månad bl.a. på ingenjörsarbetsplatser (reducerat under pandemiperiod – Covid 19). Ger tips om rekryteringsevent. Sfinxelever kan söka till mentorsprogrammet hos Sveriges Ingenjörer och den som har betyg i SFI D kan auskultera på KTH.

Stockholm:
Svenska: Sfi C – Sva 3. (De grundläggande kurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete www.sifa.stockholm.se).
Yrkesinriktat innehåll: Kommunikation i arbetslivet, muntliga och skriftliga presentationer. Studiebesök på arbetsplatser för ingenjörer. Sfinxelever kan söka till mentorsprogrammet hos Sveriges Ingenjörer och den som har betyg i SFI D kan auskultera på KTH.