Svenska för ingenjörer och arkitekter

SFINX, Järfälla och Stockholm

Två platser

Järfälla Lärcentrum, Mjölnarvägen 6, 177 41 Järfälla
Ukrainare under massflyktsdirektivet välkomna till SFINX-Järfälla!

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Järfälla:
Krav: Ingenjörsexamen eller arkitektexamen. Obligatoriskt informations- och intervjumöte ca en vecka före start.
Antagning: 2023: 16 oktober (ansök fram till utbildningens start).
2024: 2 januari, 4 mars, 12 augusti, 14 oktober.

Stockholm:
Krav:
Ingenjörsexamen eller arkitektexamen, kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 – testar kunskaper, betyg krävs ej. Utbildningen är främst för personer med max ca 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället, men det går bra att ansöka även för den som bott i landet längre än tre år.
Antagning: 2023: 16 oktober (ansök senast 8 september).
2024: 2 januari (ansök 23 oktober – 26 november 2023)
4 mars (ansök 8 januari – 11 februari)
12 augusti (ansök 13 maj – 16 juni)
14 oktober (ansök 19 augusti – 22 september).
Sökanden som bor i kommun utanför Stockholms stad bör söka genom att lämna in ansökan på vuxenutbildningen i sin hemkommun.

Längd/omfattning

Järfälla:
Individuellt, max 18 månader. Undervisning främst alla förmiddagar men även vissa eftermiddagar. Lektioner, projektarbeten och studiebesök.

Stockholm: Individuellt, max 18 månader. Sfi C + D, Sva Grund 3 + 4: 100% studietakt, undervisning alla förmiddagar + enstaka eftermiddag. Sva 1+2: 50% studietakt, undervisning främst eftermiddag må-to + enstaka förmiddagar. Sva 3: 50% studietakt, undervisning eftermiddagar må-to. (Språkkurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete eller annan heltidssysselsättning www.sifa.stockholm.se).

Innehåll

Järfälla:
Svenska: Sfi C – Sva 3
Yrkesinriktat innehåll: Sfinx Järfälla arbetar tematiskt med språkinlärning t.ex. Teknik i hemmet, Energi och uppvärmning, Kontakt och kommunikation. 2-3 studiebesök/månad bl.a. på ingenjörsarbetsplatser (reducerat under pandemiperiod – Covid 19). Ger tips om rekryteringsevent. Sfinxelever kan söka till mentorsprogrammet hos Sveriges Ingenjörer och den som har betyg i SFI D kan auskultera på KTH.

Stockholm:
Svenska: Sfi C – Sva 3
Yrkesinriktat innehåll: Kommunikation i arbetslivet, muntliga och skriftliga presentationer. Studiebesök på arbetsplatser för ingenjörer. Sfinxelever kan söka till mentorsprogrammet hos Sveriges Ingenjörer och den som har betyg i SFI D kan auskultera på KTH.