Svenska för ingenjörer och arkitekter

SFINX, Järfälla och Stockholm

Två platser

Järfälla Lärcentrum, Mjölnarvägen 6, 177 41 Järfälla
UKRAINSKA medborgare med tillstånd enligt massflyktsdirektivet välkomna till SFINX-Järfälla!

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Järfälla:
Krav: Ingenjörsexamen eller arkitektexamen. Obligatoriskt informations- och intervjumöte ca en vecka före start.
Antagning 2024:
5 augusti (ansök senast 14 juli) ansökan för höstterminen öppnar 1 april.
14 oktober (ansök senast 22 september).

Stockholm:
Krav:
Ingenjörsexamen eller arkitektexamen, kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 – testar kunskaper, betyg krävs ej.
SFINX är i första hand för personer som inte varit folkbokförda i Sverige mer än ca 4 år vid start från början, i Sfi C-kurs. I mån av plats, och vid hemkommunens godkännande, kan även en person som varit något längre i Sverige ha möjlighet att antas till SFINX.
Antagning 2024:
12 augusti (ansök 13 maj – 9 juni)
14 oktober (ansök 19 augusti – 15 september).
Sökanden som bor i kommun utanför Stockholms stad bör söka genom att lämna in ansökan på vuxenutbildningen i sin hemkommun.

Längd/omfattning

Järfälla:
Individuellt, max 18 månader. Undervisning främst alla förmiddagar men även vissa eftermiddagar. Lektioner, projektarbeten och studiebesök.

Stockholm: Individuellt, max 18 månader. Sfi C + D, Sva Grund 3 + 4: 100% studietakt, undervisning alla förmiddagar + enstaka eftermiddag. Sva 1+2: 50% studietakt, undervisning främst eftermiddag må-to + enstaka förmiddagar. Sva 3: 50% studietakt, undervisning eftermiddagar må-to. (Språkkurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete eller annan heltidssysselsättning www.sifa.stockholm.se).

Innehåll

Järfälla:
Svenska: Sfi C – Sva 3
Yrkesinriktat innehåll: Sfinx Järfälla arbetar tematiskt med språkinlärning t.ex. Teknik i hemmet, Energi och uppvärmning, Kontakt och kommunikation. 2-3 studiebesök/månad bl.a. på ingenjörsarbetsplatser (reducerat under pandemiperiod – Covid 19). Ger tips om rekryteringsevent. Sfinxelever kan söka till mentorsprogrammet hos Sveriges Ingenjörer och den som har betyg i SFI D kan auskultera på KTH.

Stockholm:
Svenska: Sfi C – Sva 3
Yrkesinriktat innehåll: Kommunikation i arbetslivet, muntliga och skriftliga presentationer. Studiebesök på arbetsplatser för ingenjörer. Sfinxelever kan söka till mentorsprogrammet hos Sveriges Ingenjörer och den som har betyg i SFI D kan auskultera på KTH.