Foto: Christer Blomme.

Svenska för ekonomer, jurister, samhällsvetare

SFEJ, Stockholm

Plats

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö,
Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Krav: Minst 3 års högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller annan samhällsvetenskaplig utbildning. Engelskkunskaper motsvarande Engelska 6 (kunskaperna testas, betyg krävs inte). Utbildningen är främst för personer med max ca 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället, men det går bra att ansöka även för den som bott i landet längre än tre år. Antagning: var 9:e vecka, 5 ggr/år. Kommande starter 2022:
17 oktober (ansök senast 12 september). 2023:
2 januari (ansök senast 18 november 2022),
6 mars (ansök senast 3 februari),
8 maj (ansök senast 7 april).
Sökanden som bor i  kommun utanför Stockholms län bör söka genom att lämna in ansökan på vuxenutbildningen i sin hemkommun.

Längd/omfattning

Samtliga kurser motsvarar ca 18 månader. Undervisning främst alla förmiddagar men även eftermiddagar. Projektarbeten och studiebesök. (De grundläggande kurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete www.sifa.stockholm.se).

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3. Svenska kurser går att läsa klart på distans om studeranden får arbete, yrkeskurserna kräver deltagande på plats.
Yrkesinriktat innehåll: Yrkestimmar och orienteringskurser kring svenska förhållanden relaterade till yrken, utbildning och arbetsliv. Mentorsprogram i samarbete med fackförbundet Akavia samt Arbetsgivarsamverkan. Möjlighet till sökbara praktikplatser vid svenska företag i samarbete med Arbetsgivarsamverkan.