Foto: Christer Blomme.

Svenska för ekonomer, jurister, samhällsvetare

SFEJ, Stockholm

Plats

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö,
Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Krav: Minst 3 års högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller annan samhällsvetenskaplig utbildning. Engelskkunskaper motsvarande Engelska 6 (kunskaperna testas, betyg krävs inte). Max 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället. Antagning: var 9:e vecka, 5 ggr/år. 2021: 18 oktober (ansök senast 10 september). 2022: 3 januari (ansök senast 26 november 2021), 7 mars (ansök senast 7 februari), 9 maj (ansök senast 8 april). Sökanden som bor i  kommun utanför Stockholms län bör söka genom att lämna in ansökan på vuxenutbildningen i sin hemkommun.
OBS! Under pandemiperioden (Covid 19) kan plats ej garanteras då söktrycket kan bli mycket högt.

Längd/omfattning

Samtliga kurser motsvarar ca 18 månader. Undervisning främst alla förmiddagar men även eftermiddagar. Projektarbeten och studiebesök. (De grundläggande kurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete www.sifa.stockholm.se).

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3. Svenska kurser går att läsa klart på distans om studeranden får arbete, yrkeskurserna kräver deltagande på plats.
Yrkesinriktat innehåll: Yrkestimmar och orienteringskurser kring svenska förhållanden relaterade till yrken, utbildning och arbetsliv. Mentorsprogram i samarbete med fackförbundet Akavia samt Arbetsgivarsamverkan. Möjlighet till sökbara praktikplatser vid svenska företag i samarbete med Arbetsgivarsamverkan.