Foto: Christer Blomme.

Svenska för ekonomer, jurister, samhällsvetare

SFEJ, Stockholm

Plats

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö,
Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Krav: Minst 3 års högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller annan samhällsvetenskaplig utbildning. Engelskkunskaper motsvarande Engelska 6 (kunskaperna testas, betyg krävs inte). Utbildningen är främst för personer med max ca 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället, men det går bra att ansöka även för den som bott i landet längre än tre år.
Antagning: 5 ggr/år. Kommande starter 2024:
12 augusti (ansök 13 maj – 9 juni)
14 oktober (ansök 19 augusti – 15 september)
Sökanden som bor i  kommun utanför Stockholms län bör söka genom att lämna in ansökan på vuxenutbildningen i sin hemkommun.

Längd/omfattning

Samtliga kurser motsvarar ca 18 månader. Sfi C + D, Sva Grund 3 + 4: 100% studietakt, undervisning alla förmiddagar + enstaka eftermiddag. Sva 1+2: 75% studietakt, undervisning främst eftermiddag må-to + enstaka förmiddagar. Sva 3: 50% studietakt, undervisning eftermiddagar må-to. Projektarbeten och studiebesök. (Språkkurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete eller annan heltidssysselsättning).

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3. Svenska kurser går att läsa klart på distans om studeranden får arbete, yrkeskurserna kräver deltagande på plats.
Yrkesinriktat innehåll: Yrkestimmar och orienteringskurser kring svenska förhållanden relaterade till yrken, utbildning och arbetsliv. Mentorsprogram i samarbete med fackförbundet Akavia samt Arbetsgivarsamverkan. Möjlighet till sökbara praktikplatser vid svenska företag i samarbete med Arbetsgivarsamverkan.