Svenska för medicinsk personal

SFM Huddinge (tidigare SFA, Södertälje)

Plats

Vux Huddinge, Patron Pehrs väg 6, 141 35 Huddinge

Antagning

Krav: För att studera på SFM ska du ha en examen i ett medicinskt legitimationsyrke från ditt hemland. Du ska vara utbildad läkare, sjuksköterska, tandläkare, apotekare/farmaceut, dietist eller fysioterapeut.

Utbildningen riktar sig främst till dig som är nyanländ och inte varit i Sverige i mer än 3 år sedan första folkbokföring. Men även du som varit i Sverige under längre tid kan ansöka.

Så söker du: Fyll i ansökningsblanketten och lämna in den tillsammans med en kopia av ditt diplom och/eller ditt beslut från Socialstyrelsen, till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun godkänner ansökan och skickar den till oss på SFM för vidare behandling. Närmare kursstart kommer du att få mer information och besked om din ansökan av oss via mail.

För information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav det finns för detta så besök gärna Socialstyrelsens webbplats.

Antagning: Vi tar emot elever från nybörjare i svenska språket (Sfi) och upp till att man är betygsatt i Sva Grundläggande, delkurs 4. Antagning sker 5 ggr per år och i mån av plats.
Kommande starter 2021 4 januari (ansök senast 16 november 2020), 8 mars (ansök senast 25 januari), 10 maj (ansök senast 5 april) 16 augusti (ansök senast 31 maj) 18 oktober (ansök senast 6 september).

Längd/omfattning

Upp till 18 månader beroende på nivå i svenska vid start.
Mellan 18 och 22 lektionstimmar i veckan + 15-20 timmar självstudier/vecka.

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3. (Socialstyrelsens krav)
Yrkesinriktat innehåll: Specialutformade kurser med syfte att förbereda dig inför arbetslivet i Sverige eller inför kompletterande studier som leder till att du kan ansöka om legitimation inom ditt yrke i Sverige. Du får kunskap i medicinsk svenska, svenskt sjukvårdssystem, svensk sjukvårdskultur, journalföring, medicinsk juridik samt träning inför kunskapsprov inom respektive profession. Yrkeskurserna ges av legitimerade vårdlärare med många års erfarenhet inom svensk hälso- och sjukvård. Utöver detta anordnas studiebesök och föreläsningar med externa föreläsare och lärare.