Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm och Kommunförbundet Stockholms län. Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för nio olika yrkesområden. Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen. Läs mer om våra Sfx-utbildningar nedan:

Sfx-utbildningar