Svenska för medicinsk personal

SFM Huddinge (tidigare SFA, Södertälje)

Plats

Vux Huddinge, Patron Pehrs väg 6, 141 35 Huddinge

Antagning

Krav: För att studera på SFM ska du ha en examen i ett medicinskt legitimationsyrke från ditt hemland. Du ska vara utbildad läkare, sjuksköterska, tandläkare, tandhygienist, apotekare/farmaceut, dietist, biomedicinsk analytiker, psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut, logoped, arbetsterapeut eller barnmorska (med examen från minst 3 års högskolestudier). Utbildningen riktar sig främst till dig som är nyanländ och inte varit i Sverige i mer än 3 år sedan första folkbokföring. Men även du som varit i Sverige under längre tid kan ansöka.

Antagning: Vi tar emot elever från nybörjare i svenska språket (SFI) upp till och med betygsatt i SVA 1. Antagning sker 5 ggr per år och i mån av plats.
Kommande starter 2024:
19 augusti (ansök 2 april – 10 juni)
21 oktober (ansök 11 juni – 9 september)

Ansökan: Har du ett svenskt personnummer ansöker du via vår webbansökan. Har du inget svenskt personnummer men är EU-medborgare så ansöker du genom att fylla i vår ansökningsblankett. Glöm inte att bifoga en kopia av ditt diplom (översatt till engelska eller svenska) och eventuellt beslut från Socialstyrelsen med din ansökan. Om du har läst svenska tidigare vill vi även få in betyg från dina studier i svenska. Skriv ut eller ladda ned din ansökan och skicka tillsammans med övriga dokument till vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut.

Längd/omfattning

Upp till 18 månader beroende på nivå i svenska vid start.
Heltidsutbildning med klassrumsundervisning tre dagar/vecka och fjärrundervisning två dagar/vecka. Sammanlagt 17–19 timmar lärarledd undervisning och 15–20 timmar självstudier varje vecka

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3. (Socialstyrelsens krav)

Yrkesinriktat innehåll: Specialutformade kurser med syfte att förbereda dig inför arbetslivet i Sverige eller inför kompletterande studier som leder till att du kan ansöka om legitimation inom ditt yrke i Sverige. Du får kunskap i medicinsk svenska, svenskt sjukvårdssystem, svensk sjukvårdskultur, journalföring, medicinsk juridik samt träning inför kunskapsprov inom respektive profession. Yrkeskurserna ges av legitimerade vårdlärare med många års erfarenhet inom svensk hälso- och sjukvård. Utöver detta anordnas studiebesök och föreläsningar med externa föreläsare och lärare.
För information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav det finns för detta så besök gärna Socialstyrelsens webbplats.