Svenska för medicinsk personal

SFA, Södertälje

Plats

Vuxenutbildningen
Västergatan 2, 151 89 Södertälje.

Antagning

Krav: Examen i medicinskt legitimationsyrke: läkare, tandläkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller apotekare. Max 3 år i Sverige sedan första folkbokföring.

Så söker du
Välkommen med ansökan för samtliga nivåer, antagning sker i mån av plats. Fyll i ansökningsblanketten och lämna in den tillsammans med en kopia av ditt diplom och/eller ditt beslut från Socialstyrelsen, till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din kommun godkänner ansökan och skickar den till oss. Vi kallar till en informationsträff när vi mottagit ansökan, då informerar vi om utbildningen och bestämmer när/om du ska starta. Socialstyrelsen ger information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav det finns.

Antagning: 4 ggr/år för nybörjare i svenska. Kursstarter 2018: 8 januari, 19 mars, 6 augusti, 15 oktober. Övriga antas kontinuerligt i mån av plats.

Längd/omfattning

Upp till 18 månader beroende på nivå i svenska vid start.
Ca 20 lektionstimmar/vecka + 15-20 timmar självstudier/vecka.

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3. (Socialstyrelsens krav)
Yrkesinriktat innehåll: Olika orienteringskurser i medicinsk svenska med utbildade vårdlärare. Studiebesök i vården. Temadagar.