Svenska för medicinsk personal

SFA, Södertälje

Plats

Vuxenutbildningen
Västergatan 2, 151 89 Södertälje.

Antagning

Krav: Examen i medicinskt legitimationsyrke: läkare, tandläkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller apotekare. Max 3 år i Sverige sedan första folkbokföring.

Så söker du
Välkommen med ansökan för samtliga nivåer, antagning sker i mån av plats. Fyll i ansökningsblanketten och lämna in den tillsammans med en kopia av ditt diplom och/eller ditt beslut från Socialstyrelsen, till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din kommun godkänner ansökan och skickar den till oss. Vi kallar till en informationsträff när vi mottagit ansökan, då informerar vi om utbildningen och bestämmer när/om du ska starta. Socialstyrelsen ger information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav det finns.

Antagning: 4 ggr/år för nybörjare i svenska. Kursstarter 2019: 7 januari, 20 mars, 5 augusti, 11 oktober. Övriga antas kontinuerligt i mån av plats. OBS! På grund av en större omorganisation av sfa kommer inga nya intag ske under hösten 2019. För dig som redan sökt och blivit antagen hänvisas till hemkommunen för information om alternativa studier. Mer information om nya intag och starter för sfa kommer publiceras på sfx-hemsida under september eller oktober månad.

Längd/omfattning

Upp till 18 månader beroende på nivå i svenska vid start.
Ca 20 lektionstimmar/vecka + 15-20 timmar självstudier/vecka.

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3. (Socialstyrelsens krav)
Yrkesinriktat innehåll: Olika orienteringskurser i medicinsk svenska med utbildade vårdlärare. Studiebesök i vården. Temadagar.