Svenska för hantverkare – svetsare

SFH, Svets, Haninge

Plats

Utbildningsplats: Dalarövägen 33, 136 45 Handen
Postadress: Centrum Vux Haninge, Marinens väg 30, 136 40 Handen.

Antagning

Krav: Minst påbörjad Sfi D-nivå (betyg från Sfi C). Minst 2 års erfarenhet av hantverksyrket svetsare.

Antagning: 1 gång/år
OBS! Antagning på paus för 2021.

Längd/omfattning

Individuellt, max 10 månader.

Innehåll

Svenska: Sfi D + yrkessvenska.
Yrkesinriktat innehåll: Praktisk och teoretisk undervisning i verkstäder med yrkeslärare. Kurs i HLR och Heta arbeten samt kompletterande kurser rekommenderade av branschen där så krävs. Information om Arbetsmiljö & säkerhet, svenska arbetsmarknaden, fackliga frågor samt studiebesök. Utbildningen avslutas med APL (arbetsplatsförlagt lärande) i ca 8 veckor. Utbildningen inleds med en 3-veckors introduktion där bedömning görs om språket är tillräckligt för att klara utbildningen.