Svenska för bagare

SFBg, Nynäshamn

Plats

OBS! SVENSKA FÖR BAGARE GES INTE VÅREN 2020

Nynäshamns KompetensCentrum, NKC,
Idunvägen 1, 149 81 Nynäshamn.
APL (arbetsplatsförlagt lärande) kan även erbjudas i Stockholm stad.

Antagning

Krav: Avklarad Sfi C, men ännu inte betyg i Sva Grund. Du ska ha arbetat inom bageri eller konditori i annat land minst 1,5–2 år.
Antagning: Antagning: 2 ggr/år. Ingen antagning planerad för VT 2020.

Längd/omfattning

Utbildningen är max 6 månader men utifrån individens erfarenhet och behov kan det även bli kortare.

Innehåll

Svenska: Sfi D + Sva Grund.
Yrkesinriktat innehåll: APL (arbetsplatsförlagt lärande) där yrkesspråket
tränas på plats med handledare, validering av kurser vid behov.
Hygien 100 poäng (HYGHYG0) ingår i utbildningen.