Svenska för takmontörer

SFT, Nynäshamn

Plats

Nynäshamns KompetensCentrum, NKC,
Idunvägen 1, 149 81 Nynäshamn.

Antagning

Krav: Avklarad Sfi C, men ännu inte fått betyg i Sva Grund. Minst 1,5–2 års erfarenhet av arbete i byggbranschen i annat land.

Antagning: 2 ggr/år. Nästa start: Kontinuerlig antagning under vårterminen 2018.

Längd/omfattning

Utbildningen är max 12 månader, men utifrån individens erfarenhet och behov kan den även bli kortare.

Innehåll

Svenska: Svenska: Sfi D + Sva Grund.
Yrkesinriktat innehåll: APL (arbetsplatsförlagt lärande) där yrket och yrkesspråket tränas på plats med handledare. Du blir certifierad i kurserna Heta arbeten med fokus på tätskikt och säkra lyft. Bygg och anläggning 1 (BYGBYG1), 200 poäng, ingår i utbildningen.
Validering av kurser görs vid behov.