Svenska för programmerare

Sfx-IT, Tyresö

Plats

C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux,
Farmarstigen 11, 135 81 Tyresö

Antagning

Krav: Programmeringskunskaper, exempelvis Bachelor- eller Master-examen eller annan certifiering i programmeringsinriktat IT-ämne. Kunskaper i engelska. Programmeringstest, sökanden intervjuas via mail.
Antagning: 2 ggr/år. Nästa kursstart: 11 januari, 15 augusti 2018 (ansök senast 1 juni).

 

Längd/omfattning

1-3 terminer. 15-22 lärarledda timmar/vecka + självstudier, hemuppgifter och grupparbeten.

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3.
Yrkesinriktat innehåll: IT-svenska. Facktermer. Programmeringskurser och certifieringskurser i olika programmeringsspråk. IT-relaterat material, CV-skrivning, gästföreläsare, intervjuträning, IT-rekryteringsevents. Viss möjlighet till praktik på IT-företag.