Svenska för programmerare

Sfx-IT, Tyresö

Plats

C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux,
Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö

Antagning

Krav: Programmeringskunskaper, exempelvis Bachelor- eller Master-examen eller annan certifiering i programmeringsinriktat IT-ämne. Kunskaper i engelska. Programmeringstest, sökanden intervjuas via mail.
Antagning: 4 ggr/år dagtid i Tyresö, 2 ggr/år online. Nästa kursstart: 14 oktober (endast dagtid), 13 januari 2020 (dagtid/online). Din ansökan ska vara inne senast två veckor före aktuell kursstart.

Längd/omfattning

1-3 terminer. 15-22 lärarledda timmar/vecka + självstudier, hemuppgifter och grupparbeten. Kursen kan även läsas på distans med träffar online på kvällarna.

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3.
Yrkesinriktat innehåll: IT-svenska. Facktermer. Programmeringskurser och certifieringskurser i olika programmeringsspråk. IT-relaterat material, CV-skrivning, gästföreläsare, intervjuträning, IT-rekryteringsevents. Viss möjlighet till praktik på IT-företag.