Svenska för pedagoger

SFP, Stockholm

Plats

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA,
Åsö Utbildningscenter, Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Krav: Lärarutbildning eller examen i ett eller flera ämnen som ger lärarbehörighet. EN (engelska) 5 eller annat inlärt språk utöver modersmål. Max 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället.
Antagning: var 9:e vecka. 2018: 8 januari (ansök senast 1 december 2017), 12 mars (ansök senast 16 februari), 14 maj (ansök senast 20 april). Antagning i nära samarbete med ULV (Utländska lärares vidareutbildning).

Längd/omfattning

Samtliga kurser motsvarar ca 18 månader. Undervisning främst alla förmiddagar men även eftermiddagar. Projektarbeten och studiebesök. (De grundläggande kurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete www.sifa.stockholm.se).

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3.
Yrkesinriktat innehåll: 20 % yrkestimmar (t o m Sva Grund, sedan individuellt) med kunskap om svenska skolan, värdegrund, didaktik, betyg och bedömning. Studiebesök, fältstudier, gästföreläsare, individuell kartläggning, utbyte med ULV mm.