Svenska för pedagoger

SFP, Stockholm

Plats

Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA,
Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 Stockholm.

Antagning

Krav: Lärarutbildning eller examen i ett eller flera ämnen som ger lärarbehörighet. EN (engelska) 4. Max 3 års permanent boende i Sverige vid ansökningstillfället.
Antagning: var 9:e vecka. 2019: 11 mars (ansök senast 15 februari) 13 maj (ansök senast 18 april), 19 augusti (ansök senast 19 juli), 21 oktober (ansök senast 20 september). Antagning i nära samarbete med ULV (Utländska lärares vidareutbildning).

Längd/omfattning

Samtliga kurser motsvarar ca 18 månader. Undervisning främst alla förmiddagar men även eftermiddagar. Projektarbeten och studiebesök. (De grundläggande kurserna erbjuds på distans om den studerande får arbete www.sifa.stockholm.se).

Innehåll

Svenska: Sfi C – Sva 3.
Yrkesinriktat innehåll: 20 % yrkestimmar (t o m Sva Grund, sedan individuellt) med kunskap om svenska skolan, värdegrund, didaktik, betyg och bedömning. Auskulterande praktik. Studiebesök, fältstudier, gästföreläsare, individuell kartläggning, utbyte med ULV mm.