Svenska för hantverkare

SFH, Haninge

Plats

Utbildningsplats: Dalarövägen 33, 136 45 Handen
Postadress: Centrum Vux Haninge, Marinens väg 30, 136 40 Handen.

Antagning

Krav: Minst påbörjad Sfi D-nivå (betyg från Sfi C). Minst 2 års erfarenhet inom ett bygg- eller hantverksyrke som målare, svetsare, snickare, elektriker, billackerare, fordonsmekaniker m.fl. Meriterande för dig som söker till fordonsmekaniker är att du har svenskt körkort, haft körkort i ditt hemland eller håller på att ta svenskt körkort.

Antagning: 2 ggr/år. OBS! Tillsvidare inga nya antagningar under våren 2020. Mer information kommer.

Längd/omfattning

Individuellt, max 10 månader.

Innehåll

Svenska: Sfi D + yrkessvenska.
Yrkesinriktat innehåll: Praktisk och teoretisk undervisning i verkstäder med yrkeslärare. Kurs i HLR, Hälsoundersökning och Heta arbeten samt kompletterande kurser rekommenderade av branschen där så krävs. Information om Arbetsmiljö & säkerhet, svenska arbetsmarknaden, fackliga frågor samt studiebesök. Utbildningen inleds med en 3-veckors introduktion där bedömning görs om språket är tillräckligt för att klara utbildningen.