Svenska för hantverkare

SFH, Haninge

Plats

Utbildningsplats: Dalarövägen 33, 136 45 Handen
Postadress: Centrum Vux Haninge, Marinens väg 30, 136 40 Handen.

Antagning

Krav: Avklarad Sfi B, helst påbörjad Sfi C. Minst 2 års erfarenhet i ett hantverksyrke som målare, bygg, svetsare, elektriker, billackerare m.fl.
Antagning: 3 ggr/år. Bygg, måleri, fordon (mekaniker/lack): februari 2018. Svets: 11 september 2017. Elektriker: augusti 2018

Längd/omfattning

Individuellt, max 12 månader.

Innehåll

Svenska: Sfi C, D + Sva Grund om individen så vill.
Yrkesinriktat innehåll: APL (arbetsplatsförlagt lärande där yrket och yrkesspråket tränas på plats med handledare), validering (och möjlighet till komplettering av yrkeskunskaper till de branschcertifikat som krävs för arbete inom respektive område). Kurs i arbetsmiljö och säkerhet, Heta arbeten. Information om svensk arbetsmarknad och fackliga frågor.