Svenska för hantverkare

SFH, Haninge

Plats

Utbildningsplats: Dalarövägen 33, 136 45 Handen
Postadress: Centrum Vux Haninge, Marinens väg 30, 136 40 Handen.

Antagning

Krav: Minst påbörjad Sfi D-nivå (betyg från Sfi C). Minst 2 års erfarenhet inom ett bygg- eller hantverksyrke som målare, svetsare, snickare, elektriker, billackerare, fordonsmekaniker m.fl. Meriterande för dig som söker till fordonsmekaniker är att du har svenskt körkort, haft körkort i ditt hemland eller håller på att ta svenskt körkort.

Antagning: 2 ggr/år. Bygg, måleri, fordon (mekaniker/lack): Kursstart 19 augusti 2019 (sista ansökningsdag 30 april 2019). Svets: kursstart 21 oktober 2019 (sista ansökningsdag 31 augusti 2019). Elektriker: Kursstart 5 augusti 2019 (sista ansökningsdag 30 april 2019).

Längd/omfattning

Individuellt, max 10 månader.

Innehåll

Svenska: Sfi D + Sva Grund om individen så vill.
Yrkesinriktat innehåll: APL (arbetsplatsförlagt lärande där yrket och yrkesspråket tränas på plats med handledare), eventuellt kartläggning (och möjlighet till komplettering av yrkeskunskaper till de branschcertifikat som krävs för arbete inom respektive område). Kurs i Heta arbeten inom vissa yrkeskategorier, HLR. Information om Arbetsmiljö & säkerhet, svenska arbetsmarknaden, fackliga frågor samt studiebesök. Utbildningen inleds med en 3-veckors introduktion där bedömning görs om språket är tillräckligt för att klara utbildningen.