Svenska för hantverkare

SFH, Haninge

Plats

Utbildningsplats: Dalarövägen 33, 136 45 Handen
Postadress: Centrum Vux Haninge, Marinens väg 30, 136 40 Handen.

Antagning

Krav: Minst påbörjad Sfi C-nivå (betyg från Sfi B). Minst 2 års erfarenhet inom ett bygg- eller hantverksyrke som målare, svetsare, snickare, elektriker, billackerare, fordonsmekaniker m.fl.

Antagning: 2 ggr/år. Bygg, måleri, fordon (mekaniker/lack): Kursstart 2019: 21 januari 2019 (ansökan stängd). Svets: kursstart 14 januari 2019 (ansökan stängd), 4 februari 2019 (ansök senast 8 december 2018). Elektriker: Kursstart augusti 2019. Datum meddelas så snart det är klart.

Längd/omfattning

Individuellt, max 10 månader.

Innehåll

Svenska: Sfi C, D + Sva Grund om individen så vill.
Yrkesinriktat innehåll: APL (arbetsplatsförlagt lärande där yrket och yrkesspråket tränas på plats med handledare), eventuellt kartläggning (och möjlighet till komplettering av yrkeskunskaper till de branschcertifikat som krävs för arbete inom respektive område). Kurs i Heta arbeten inom vissa yrkeskategorier, HLR. Information om Arbetsmiljö & säkerhet, svenska arbetsmarknaden, fackliga frågor samt studiebesök. Utbildningen inleds med en 4-veckors introduktion där bedömning görs om språket är tillräckligt för att klara utbildningen.