Foto: Kamilla Kraczkowski

Svenska för entreprenörer

SFE, Botkyrka

Plats

Botkyrka Vuxenutbildning,
Gröndalsvägen 20, 147 85 Tumba.

Antagning

Krav: Studievana, intresse eller erfarenhet av företagande eller entreprenörskap. Sökande skall vara på Sfi C-nivå (sökande som genomgått Sfi B ska uppvisa detta betyg).
Antagning: Var 5:e vecka, kommande starter för Sfi-nivå 2018: 12 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj. För Sva-nivå: 19 mars, 28 maj.

Längd/omfattning

Max 12 månader beroende på Sfi-nivå vid start.
Ca 20 timmar/vecka (flexibelt).

Innehåll

Svenska: Sfi C, D + Sva Grund.
Yrkesinriktat innehåll: Varje 5 veckors period har ett tema med föreläsare från näringsliv, myndigheter och organisationer. Studiebesök på företag och mässor. Starta eget kurs genom Nyföretagarcentrum. Gruppdiskussioner, projektarbeten, workshops och seminarier. Du som elev inom SFE på kurs D och SVA får möjligheten att delta i programmet Nyanlänt Företagande. Du får öva på hur det praktiskt är att starta och driva ett företag i Sverige samt att ta fram en affärsplan som även blir ditt examensarbete. Du får en mentor som stöttar dig i ditt entreprenörskap.