Foto: Kamilla Kraczkowski

Svenska för företagare

SFF, Botkyrka

Plats

Botkyrka Vuxenutbildning,
Gröndalsvägen 20, 147 85 Tumba.

Antagning

Krav: Studievana, intresse för företagande. Intervju genomförs med sökanden.
Antagning: Var 5:e vecka, kommande starter för Sfi-nivå 2017: 29 maj, 10 augusti, 11 september, 16 oktober, 20 november. För Sva-nivå: 7 augusti, 16 oktober.

Längd/omfattning

Max 12 månader beroende på Sfi-nivå vid start.
Ca 20 timmar/vecka (flexibelt).

Innehåll

Svenska: Sfi C, D + Sva Grund.
Yrkesinriktat innehåll: Varje 5 veckors period har ett tema. Föreläsare från näringsliv, myndigheter, organisationer. Studiebesök på företag, mässa, museum osv. Starta eget kurs genom Nyföretagarcentrum. Gruppdiskussioner med besökande Rotarymedlemmar, projektarbeten, framtagande av egen affärsplan vilken också blir examensarbetet.