Svenska för bagare

SFBg, Nynäshamn

Plats

Nynäshamns KompetensCentrum, NKC,
Idunvägen 1, 149 81 Nynäshamn.

Antagning

Krav: Avklarad Sfi C. 1,5–2 år arbetserfarenhet i yrket.
Antagning: Antagning: 2 ggr/år. Nästa start: Kontinuerlig antagning under våren 2018.

Längd/omfattning

Max 6 månader.

Innehåll

Svenska: Sfi D + Sva Grund.
Yrkesinriktat innehåll: APL (arbetsplatsförlagt lärande) där yrkesspråket
tränas på plats med handledare, validering av kurser vid behov.
Hygien 100 poäng (HYGHYG0) ingår i utbildningen.