KSL

Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL

Samtliga kommuner i länet har ingått en överenskommelse för att arbeta regionalt med SFX. Kommunerna har därmed förklarat sin avsikt att finansiera studieplatser för sina invånare som behöver studera inom SFX. KSL förvaltar överenskommelsen som reglerar regional samverkan och interkommunala åtaganden för SFX. Överenskommelsen omfattar även kriterier för de utbildningar som kan ingå i SFX samt beslutsgången för att inrätta nya utbildningar.  

KSL: s förvaltning av överenskommelsen innebär att förbundet återkommande ser över hur samverkan fungerar, bedömer förändringsbehov, följer upp kvalitet med mera. Förvaltningen sköts inom KSL: s kansli med stöd av utbildningsanordnare, förvaltningsledningar och politiska ledningar.

Läs nuvarande överenskommelse här.