För anordnare

Sfx Prislista

Här kan du se vad kostnaden är per månad för respektive Sfx-utbildning:

Prislista Sfx 2019

Möten för Sfx-anordnare 2019

Anordnarträffar: 11 mars, 6 maj, 16 september, 18 november.

Sfx-admin-möten: 15 februari, 25 april, 20 september,
22 november

Sfx-lärardag: 8 mars, 28-29 november workshop för språklärare