För anordnare

Sfx Prislista

Här kan du se vad kostnaden per månad för respektive Sfx-utbildning för 2017. Prislista SFX 2017

Prislista Sfx 2018

Möten för Sfx-anordnare 2017

Anordnarträffar: 6 februari, 15 maj, 18 september, 20 november.

Sfx-admin-möten: 17 februari, 12 maj, 22 september,
24 november

Sfx-lärardag: 21 april, 8 november