För anordnare

Sfx Prislista

Här kan du se vad kostnaden är per månad för respektive Sfx-utbildning:

Prislista Sfx 2018

Prislista Sfx 2019

Möten för Sfx-anordnare 2018

Anordnarträffar: 19 februari, 21 maj, 17 september, 19 november.

Sfx-admin-möten: 26 januari, 20 april, 14 september,
23 november

Sfx-lärardag: 7 maj, 8 november